Ingenstans är kvalitet viktigare än i badrummet. Där kan undermåligt material och dåligt arbete ställa till med mycket kostsamma bekymmer.

Badrum

Våra Tjänster

Kontakta oss:

08-708 89 06

CFS Bygg AB utför alla möjliga projekt. Vi har kompetens att bygga till, inreda och renovera alla typer av hus och fastigheter. Vi bygger efter kundens önskemål men tummar aldrig på kvaliteten.

Bygg entrepenad

Stambyte

Vattenskador

CFS Bygg AB byggservice.  Är i huvudsk för dom mindre jobben från några tim till några dagar .  Kan vara allt ifrån justera dörrar till vattenskada.

CFS Bygg AB brukar kunna ha ganska kort inställelse tid vid akuta jobb som inbrott akuta vatten läckage mm.

Bygg service