stammbyte

Stambyte är ett stort ingrepp. Inte minst för alla boende i fastigheten. I synnerhet om ingreppet infattar vårtrumsrenovering.

Ett traditionellt stambyte är ett omfattande ingrepp, där väggar och golv måste bilas upp för att vatten- och avloppsledningarna ska kunna friläggas. Till det positiva med ett traditionellt stambyte hör att efter stambytet får man nya moderna installationer som håller i många år.

Under 1990-talet började man söka efter ett alternativ till de radikala stambytena, och idag finns flera olika metoder där rörens insida kläs med olika material. Fördelarna med relining jämfört med ett traditionellt stambyte är de lägre kostnaderna.

Nackdelen med relining är att lösningen i de flesta fall är tillfällig. En relining förlänger rörens livslängd och skjuter upp ett riktigt stambyte, som ändå måste ske förr eller senare.

För fastighetsägaren är ett stambyte möjligheten att förnya installationernas livslängd. Utan fungerande vatten och avloppsstammar stannar huset. Stambytet innebär också ett gyllene tillfälle att förbättra värme och ventilationssystemen.

Ett stambyte med våtrumsrenovering innebär också ett ypperligt tillfälle för boende som önskar sätta personlig prägel på våtrummet genom olika tillval.

CFS Bygg AB har med samarbetspartners stor erfarenhet när det gäller stambyten i flerfamiljsbostäder. Stor hänsyn måste visas till dom boende som måste bo och leva i en byggarbetsplats som offtast pågår i hjärtat av hemmet dvs i badrum eller kök. Stor vikt måste läggas på inntäckning, damm, städning och ordning och reda på arbetsplatsen. Cirkulationsrenare måste installeras

Kontakta oss:

08-708 89 06

Ett urval av våra tidigare stambyten.