vattenskador

Vattenskador i bostäder blir tyvärr allt vanligare.

Fuktskador uppstår ibland plötsligt på grund av olika sorters läckage. Det kan vara läckage på vatten- och avloppsledningar eller otäta våtrumsbeklädnader, vilka mestadels är ersättningsbara av aktuellt försäkringsbolag. Den här typen av skador torkas vanligtvis ut med effektiv avfuktning. CFS Bygg har stor kapacitet när det gäller avfuktningsaggregat avsedda för akuta torkuppdrag. Är konstruktioner och material för skadade byts de vanligtvis ut. Det kan även vara läckage på grund av otäta tak eller fasader samt dräneringsproblem, vilka försäkringsbolaget inte ersätter.

 

Kontakta oss:

08-708 89 06

Ett urval av våra tidigare jobb.

Vad beror vattenskador på?
Över hälften, 60 procent, av vattenskadorna beror på läckande rörinstallationer. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation.

Var sker de flesta vattenskadorna?
De flesta vattenskadorna sker i bad- eller duschutrymmen. I flerbostadshus inträffar inte mindre än 54 procent i badrummet. I småhus är siffran något lägre. Mellan 20 – 25 procent av vattenskadorna inträffar i köket.

Vilka är de vanligaste orsakerna till vattenskada i badrum?
Läckage genom tätskiktet i golv och vägg och läckande rör är vanligast. Därefter är det vanlig med läckage mellan golvets tätskikt och golvbrunnen.

Hur många vattenskador inträffar varje år?
Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i byggnader. Omkring tre procent av hushållen drabbas.

Vad är den vanligaste orsaken till vattenskador?
Läckande rör- och rörkopplingar, står för omkring 60 procent av alla vattenskador. Risken för detta är störst när installationen är ny. Vid äldre installationer är korrosion vanligaste orsaken till skada. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern.

Hur mycket kostar vattenskadorna per år?
Kostnaden för dessa uppgår till ofattbara fem miljarder kronor per år, vilket motsvarar 100 miljoner per vecka.

Vad kan man göra själv för att undvika vattenskador?
Det är viktigt att vara uppmärksam och regelbundet kontrollera utsatta områden i bad och kök. Exempelvis titta kring golvbrunnen och under diskbänken. Så fort man misstänker att det kan finnas en läcka ska man åtgärda problemet genom att anlita en auktoriserad installatör. En säker vatteninstallation minskar risken för vattenskador, genom att den tar hänsyn till de kända vattenskadeorsakerna.

Gäller försäkringen vid en vattenskada?
Normalt gäller försäkringen för skador orsakade av utströmmande vatten från rörkopplingar och läckande tätskikt. Men omfattningen, det vill säga hur stor ersättning och hur hög självrisken är, kan variera. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller för ditt hem.

Nedan kan du läsa en utförlig rapport om vattenskador. Utförd av Länsförsäkringar Vattenskadeundersökningen 2002

 

Klicka på bilden